Komiteer - Borgenoldis

Gå til innhold

Komiteer

Admin
Note- og Musikkutvalget
Asgeir Drageset
Berit Høvik
Isabel Berge

Konsertkomite
Wenche H. Løvø
Johnny Sarnes
Ålaug Skahjem (styrekontakt)
Merete Sagård

Tur- og festkomite
Sidsel Baardsen
Marimette Rynning
Uniformsforvalter
Christin Douglas

Materialforvalter
Slagverkgruppa

Webansvarlig
Arvid Lunde

Valgkomite
Åse Eiterstraum
Trond W. Nygren
Merete Sagård

Marsgeneral
Johnny Sarnes

Revisorer
Asgeir Drageset
Åse Eiterstraum
Gruppeledere
Baryton: Gunnar Hovden
Bass: Tore Haugen
Fløyte: Sidsel Baardsen
Klarinett: Åse Eiterstraum
Saxofon: Inger I. Willoch
Slagverk: Britt Hovden
Trombone: 
Trompet og kornett: Johnny Sarnes

Gruppeledernes ansvar
- Ha oversikt over om gruppa er spillbar
   på spilleoppdrag
- Ta ekstra vare på nyansatte
Tilbake til innholdet